Tag Archives: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ai giỏi hơn trong FO4 ai mới là Goat

Trong thế giới của FIFA Online 4 (FO4), có hai ngôi sao sáng giá và [...]